Perakende alanında çalışan araştırmacılar ve endüstri arasında işbirliği ortamı oluşturmak.

  Perakendede teori ile pratiği birbirinden beslenir duruma getirmek.

  Perakendecilikte araştırma kapasitesini geliştirmek

  Türkiye’deki perakende araştırma ve araştırmacılarının küresel araştırmalara entegre olup, birikim, kaynak ve işbirliği olanaklarından yararlanmasını sağlamak.

  Perakende alanında lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini desteklemek.

  Perakende yönetiminde operasyonel verimliliği ve rekabet gücünü geliştirmeye yönelik sektörel uygulamaların geliştirilmesinde ilgili dernek ve kuruluşlarla birlikte çalışarak rol oynamak.

  Perakende de sektör liderleri ile fakülteyi ve öğrencileri bir araya getirerek perakendenin tanınırlığı arttırmak.