KÜMPEM Forum akademik bilgi birikiminin yanı sıra bu bilgilerin iş dünyasındaki yansımaları ve uygulamaları ile bir bütün halinde değerlendirmeyi hedeflemektedir. KÜMPEM tarafından yürütülmüş olan projelerde farklı departmanlardan akademisyenler ve öğrenciler birlikte çalışmaktadır. Sektörün daha çok tanınması, süreçlerinin ve operasyon akışının anlaşılması, pazarlama ve operasyon yönetimi alanında araştırma çalışmaları yapılarak verimlilik ve özellikle ürün/portföy kararlarının verilmesinde ışık tutacak çalışmaların yapılması öncelikli konular olmuştur. Bu bağlamda gerçekleşen üniversite-sanayi ortak çalışmaların başlıcaları aşağıda listelenmiştir:

MİGROS Talep Planlama Projesi

Araştırma Ekibi: Özden Gür Ali ve yüksek lisans öğrencisi

Moda Perakendesinde İndirim Optimizasyonu

Araştırma Ekibi: Gürhan Kök ve yüksek lisans öğrencisi

Kanalda İşbirliği: Perakendeciler Tedarikçilerini Hangi Şekilde Perakende İşlevlerine Dâhil Etmelidir?

Araştırma Ekibi: Berk Ataman,

Danışman: Skander Esseghaier ve doktora öğrencisi

MİGROS Stok Bulunurluk Oranları hesaplanması ve Sorun Tespiti

Araştırma Ekibi: Gürhan Kök, Fikri Karaesmen ve Endüstri

Mühendisliği Lisans öğrencileri takımı

Satış Tahmin Modellemesi

Araştırma Ekibi: Özden Gür Ali

Promosyon ve Yok Satma Durumlarında Veri Madenciliği Yöntemleri ile SKU Talep Tahmini

Araştırma Ekibi: Özden Gür Ali

Perakende Mağaza Lokasyonu Kararı için GIS Veri Madenciliği

Araştırma Ekibi: Özden Gür Ali ve Serpil Sayın

Promosyon Optimizasyonu ve Etkilerinin Kategorideki Tüm Ürünlere Etkisinin Tahminlenmesi

Araştırma Ekibi: Gürhan Kök, Javad Lessan

 

Üniversitede Bir İlk: Sektöre Teknoloji Transferi Perakende alanında sektör işbirliği ile yürütülen araştırma projeleri, bu alanda gerek akademik gerek ekonomik değerler yaratmaktadır. 2011-2012 yıllarında Doç. Dr. Özden Gür Ali yürütülen satış tahmini konusundaki saha araştırmaları, 2013 ilk yarısında tamamlanarak, bulgularının yarattığı katma değer dolayısı ile araştırma bir yazılıma dönüştürülmek üzere taraflar harekete geçmiştir. Koç Üniversitesi daha sonra bu araştırmanın geliştirdiği tahmin modeli için Migros ile bir teknoloji transferi ve bir lisanslama anlaşması yapmıştır. Bu anlaşma 10 yıllık lisans bedeli karşılığında imzalanmış; Koç Üniversitesi’nin de ilk Teknoloji Transferi anlaşması olarak üniversite tarihine geçmiştir.

Bu dönemde yürütülen en önemli projelerden bir olan çok mağazalı satış tahmini araştırmaları beraberinde birçok yayını da getirmiştir. Sektör için verimlilik ve planlama adına önemli bir çözüm değeri taşıyan çalışmaların akademik dünya için de cazip, değerli ve geçerli olması perakende sektöründe Forum’un taşıdığı değerin tüm tarafların çıkarına olduğunun önemli de bir göstergesidir.

Forum’un yönetim kurulunda da görev yapmakta olan Prof. Gürhan Kök ün de yine perakendede bilimsel uygulamalarla stok, sipariş ve fiyat yönetimi üzerindeki çalışmaları moda perakendesi başta olmak üzere birçok şirket için değer üretmiş, konferanslarda bulgular sektörle paylaşılmıştır.

İşletme enstitüsü doktora öğrencilerinin yürütmekte olduğu tez çalışmaları da yine araştırma havuzuna önemli katkılar yapmaktadır.

 

Öğrenci Tez Araştırmaları

Efe Pınar

Yüksek Lisans tezi, Endüstri Mühendisliği, Koç Üniversitesi, Eylül 2013

Araştırma Konusu:“Dynamic Time Warping for Behavioral Similiarity Clustering for Retail Sales Forecasting and Insight Generation.

(Perakende Satış Tahmini ve İçgörü Üretimi için Davranışsal Benzerlik Kümeleme için Dinamik Zaman çarpıtma)

Nazlı Oğuz

Yüksek Lisans tezi, Operasyon Yönetimi ve Endüstri Mühendisliği, Koç Üniversitesi, Mayıs 2014

Araştırma Konusu: Markdown Optimization at a Fashion Goods Retailer

(Moda Ürünü Perakendeciliğinde İndirim Optimizasyonu)

Ahmet Timoumi

Doktora Tezi, İşletme Enstitüsü, Pazarlama, Koç Üniversitesi

Collaborating in a Channel: Under what Form Should a Retailer Involve its Suppliers into the Retail Functions?

(Kanalda İşbirliği: Perakendeciler Tedarikçilerini Hangi Şekilde Perakende İşlevlerine Dâhil Etmelidir?)

Selin Erguncu

Doktora tezi, İşletme Enstitüsü, Pazarlama Koç Üniversitesi

Araştırma Konusu: Niteliğe Dayalı Değerlendirmede Olumsuzluk Yanılgısı ve Çerçeveleme Etkisi

Aras Alkış

Doktora tezi, İşletme Enstitüsü, Pazarlama Koç Üniversitesi,

Araştırma Konusu: How The Regulatory Focus and Fit Theories Explain The Price Response Asymmetry In Product Markets.

(Düzenleyici Focus ve Fit Teorileri Ürün Pazarlarında Fiyat Asimetrisini Nasıl Açıklamaktadır?)

 

Forum Destekli Araştırma Kazanımlarının Paylaşıldığı Konferanslar:

 

• Forecasting Sales and Generating Insights about Price/Promotions and Economic/Social Indicators,

III. KÜMPEM Retail Forum Retail Conference, 23 Mayıs 2013

• Dynamic Time Warping with Retail Trends, Marketing Science Conference, Istanbul 12 Temmuz 2013

• Using DTW as a Similarity Measure for Clustering, EURO-INFORM Joint International Meeting, 3 Temmuz 2013

• Sharing Information with Similar Stores for Better Retail Forecasting and Insight Generation,

KÜMPEM Forum Retail Conference, 16 Mayıs 2014

• Sharing Information with Similar Stores for Better Retail Forecasting, ISBIS / SLDM 2014 Durham, 11 Haziran 2014

• Scientific Retailing: Cases from Turkey, KÜMPEM Forum Retail Conference 2013

• Strategic Brand Management, Berk Ataman, KÜMPEM Forum Retail Conference 2014

• KUMPEM case study: Markdown Optimization at a Fashion Retailer, Gürhan Kök KÜMPEM Forum Retail Conference 2014