Covid Sonrası Perakendede Yeni Başlangıç

Perakende sektörü COVID’den sert bir şekilde etkilendi. Salgın 2020 yılı boyunca perakendecileri yüzlerce mağazayı kapatmak ve binlerce çalışanı işten çıkarmak zorunda bıraktı, markaları üretim faaliyetlerini askıya almalarına sebep oldu. Modern teknoloji üzerine kurulu sağlam e-ticaret sitelerine sahip olanlar ayakta kaldı ise de kısıtlamalara uyum sağlamak , operasyonlarını döndürmek için hızla değişiklikler yaptılar . Evden alışverişe kayan müşterilerin yeni ihtiyaçlarını karşılamak ve satış yaratmanın peşine düştüler. Daha eski sistemlere sahip olan ya da hiçbir e-Ticaret kanalı bulunmayanlar sadece müşteri ve gelir kaybı ile  değil  büyük envanter fazlalıkları ile de başa çıkmak zorunda kaldı. Sonuç olarak, hemen hemen her ülkede perakende satışların azaldığı görüldü; küresel olarak yaklaşık %5.7’lik bir daralma yaşandı.

Aylar boyunca  süren korkunç istatistiklerden sonra  mağazalar ve alışveriş merkezleri kısıtlamalarla açıldıysa da  kaygılı tüketicilerin online alışverişten ve temassız teslimat gibi yeni seçeneklerden vazgeçmediğini ve alışkanlıkların kalıcı olarak değiştiğini gözlemledik.

Pandemi perakendenin kıyameti olarak anılsa da fiziksel mağazacılık ve uygulamalarını “yıkan” perakandecileri yeni  iş modelleri ile boyut atladığı yeni bir çağın da başlangıcı oldu. Pazarları avucuna alan ve kıran pandemic, perakendecileri dijital dönüşüm ve çoklu kanalda müşteri deneyimini geliştirmek adına  format ve konfor alanlarından çıkarak tüm süreçlerini   sıfırlamaya, yeniden başlamaya itiyor. Müşterinin her kategori her marka her alışverişi için online ve mobil ticaret alternatifini sunmak, istediği yerden siparişi teslim almak  isteğine karşılık için  mağazacılık, envanter yönetimi, fiyatlandırma ve dağıtım fonksiyonlarını geliştirmek gerekiyor.

10.Perakende Konferansımız  perakendecilerin sıfır noktasından işlerini ele almak durumunda oldukları bu dönemde marka yönetimi, tedarik zinciri, teknolojik dağıtım yönetimi ve veri analitiğinde  perakende için “yeni anahtarları” dünyadan örneklerle  çok değerli konuşmacılardan dinleme imkanı sunacak.