Start

December 8, 2023 - 1:00 pm

End

December 8, 2023 - 5:00 pm

XII.KÜMPEM PERAKENDE KONFERANSI: PERAKENDEDE YENİLİKÇİLİK 8 Aralık 2023
13:00 Istanbul Time Online Start : Katılımcılar Zoom Linkinden katılırken kayıt yaptıracaklar
Meltem Kayhan
Gürhan Kök
Açılış Konuşmaları
13:20
Daniel Simon Corsten, IE
Tükenen Ürün İkamesi Yönetimi
Q &A
14:00
Karel Donselaar, Rob Broekmeulen
Perakendede Gıdaya İsraf ve Atıklarının Tahminlenmesi
Q &A
14:30
Marjolein Buisman, WHU , Otto Beisheim School of Management
Perakende Noktasında Envanter Dinamikleri : Taze Ürünlerin Paketlenmesinin Ekonomik ve Çevresel Analizi
15:00-15:30
Q& A  Coffee Break
15:30
Koen Pauwels,D’Amore-McKim School of Business at Northeastern University
Sosyal Medya Geri Bildirimleri ve Konuşmalarından Tüketici Duygularını Yorumlamak
Q &A
16:15
Xiaoyan Si, Semih Atakan, Amazon, Modeling and Optimization
Amazon Lojistik Ağının Hız, Maliyet ve Ürün Seçimini Optimize Etmek için Yeniden Tasarlanması
Q &A
17:00  Istanbul Time
Değerlendirme ve Kapanış
Konferans dili İngilizcedir. Konferans yayını boyunca İngilizce- Türkçe simultane tercüme sağlanacaktır

MORE DETAIL

2023 Kümpem Forum Perakende Konferansı Kayıtları Başlamıştır. İlginize teşekkür ederiz.